ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบครบวงจร ประสานงานกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ รวมถึงวางแผนและดำเนินงานจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) เพื่อขยายกิจการในอนาคต

OUR SERVICES

ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

ประสานงานกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

วางแผนและดำเนินงานจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO)

วางกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)

ให้คำแนะนำด้านการระดมทุน