ที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจร

เราคือบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร จัดการธุรกิจให้ลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น และเติบโตไปด้วยกันอย่างมืออาชีพ ด้วยทีมที่ปรึกษาคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเชื่อถือได้ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของธุรกิจเติบโต และพร้อมส่งต่อ ธุรกิจไปยังรุ่นต่อๆไป มีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

I WEALTH PLUS GROUP
ประกอบไปด้วย 5 บริษัทในเครือ คือ

ให้คำปรึกษาในการจัดทางด้านธุรกิจ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนองค์กร ผ่านกระบวนการออกแบบแผนที่มีเอกลักษณ์และสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของลูกค้า

คัดสรร และให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ครบวงจร และเป็นกลาง ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ให้คำแนะนำในการวางระบบโครงสร้างการเงิน บัญชี และบริหารจัดการด้านภาษีให้ถูกต้อง ใช้สิทธิ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดผ่านรายงานผู้บริหาร

บริการตรวจสอบบัญชี โดยทีมผู้ตรวจสอบบัญชีคุณภาพ มากประสบการณ์ ให้บริการอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้

ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบครบวงจร ประสานงานกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ รวมถึงวางแผนและดำเนินงานจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) เพื่อขยายกิจการในอนาคต

ISO

I Wealth Plus Group ดำเนินให้คำแนะนำและดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001:2015, ใบอนุญาตทำบัญชี และ ใบอนุญาตตรวจสอบบัญชี

BC License

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant) ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการ รับรองความเชียวชาญจาก

    

“จรรยาบรรณของวิชาชีพ คือ การรักษาความลับของลูกค้า เราใช้ระบบ IWP ERP และ ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยรหัส ในการเก็บข้อมูลของลูกค้า”