ที่ปรึกษาทางธุรกิจของ I Wealth Plus เป็นตัวแทนประเทศไทย เป็นวิทยากรเรื่องวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพที่ประเทศอเมริกา