ที่ปรึกษาทางธุรกิจของ I Wealth Plus ได้รับคัดเลือกแสดงวิสัยทัศน์การทำงานในนิตยสาร Money and Wealth ฉบับเดือนมีนาคม